הרפתקה בפארק הירקון

מתחם שבע טחנות

הסיפור

התכנים

משך זמן משחק ממוצע

איך משחקים