קבוצות

רייס מאסטר זו פעילות מיוחדת במינה לקבוצות בכל סדר גודל, בה אנו יוצרים את התוכן, הערכים והמסרים, שאנו מבקשים להעביר למשתתפים, בהתאמה מלאה לסביבת הפעילות ולקהל היעד. ערכי טבע וסביבה, ערכים לאורם הארגון פועל וערכים המתייחסים באופן ספציפי לקהל היעד.

ניתן להתבסס על פעילות קיימת או ליצור פעילות חדשה במקום חדש ובהתאמה אישית לקהל היעד.