Race Master חורשת טל

הפעילות בחורשת טל מתבצעת במתחם חניון היום, בין עצי אלון התבור הענקיים, לצד ברכות ותעלות מי הדן.
דרך 6 תחנות, העוסקות בתכנים הקשורים לאתר, כגון תחנת האלונים, תחנת היחמורים, נחל הדן, החרמון ומקורות הירדן, היסטוריה וארכאולוגיה והמלחמה על המים, נלמד על חורשת טל הקסומה, מקום אידאלי לקבוצות בכל סדר גודל, להפסקה, מנוחה קלה וארוחה.

Race Master הנו ספק מאושר מטעם רשות הטבע והגנים לקיים את הפעילות בחורשת טל.

משך הפעילות כשעה.

בנוסף לתוכן הקיים, אנו מוסיפים בתחנות תוכן העוסק בקהל היעד עצמו, לאחר תאום מול קהל היעד.

מעבר לתחנות הקיימות יש עוד תחנות מודולריות רבות לאתר, איתן נתאים עבורכם את הפעילות המדויקת לקהל היעד.

מתחם הפעילות

חניון יום

ילדים בפעילות

אלון התבור

ברכה בחורשת טל