Race Master שמורת החולה

שמורת החולה היא שמורת הטבע הראשונה בישראל. הפעילות מתבצעת במתחם חניון היום, בכניסה לשמורה.
דרך 7 תחנות, העוסקות בתכנים הקשורים לאתר, תחנת הג'מוסים, תחנת האגם הנעלם, הנדידה הגדולה, הנוטריות, הפפירוס, תחילת ההתיישבות בעמק והקמת שמורת הטבע הראשונה בארץ, נלמד על שמורת החולה המיוחדת במינה.

Race Master הנו ספק מאושר מטעם רשות הטבע והגנים לקיים את הפעילות בשמורת החולה.

משך הפעילות כשעה ורבע.

בנוסף לתוכן הקיים, אנו מוסיפים בתחנות תוכן העוסק בקהל היעד עצמו, לאחר תאום מול קהל היעד.

מעבר לתחנות הקיימות יש עוד תחנות מודולריות רבות לאתר, איתן נתאים עבורכם את הפעילות המדויקת לקהל היעד.

Race Master הנו ספק מאושר מטעם רשות הטבע והגנים לקיים את הפעילות בשמורת החולה.

משך הפעילות כשעה ורבע.

בנוסף לתוכן הקיים, אנו מוסיפים בתחנות תוכן העוסק בקהל היעד עצמו, לאחר תאום מול קהל היעד.

מעבר לתחנות הקיימות יש עוד תחנות מודולריות רבות לאתר, איתן נתאים עבורכם את הפעילות המדויקת לקהל היעד.

ג'מוס (תאו)

מגדל התצפית

דייג באגם החולה

שמורת החולה

נוטריה