Race Master המג׳רסה

תל חצור הנו אחד משלושת התלים הגדולים בארץ ישראל. דרך 6 תחנות, העוסקות בתכנים הקשורים לאתר, תחנת מפעל המים העתיק, תחנת החרסים, תחנת הארמון הכנעני, תחנת דרך הים, התצפית ותחנת היין, נלמד על החיים בחצור הקדומה, העיר הגדולה ביותר בישראל באותם זמנים.

Race Master הנו ספק מאושר מטעם רשות הטבע והגנים לקיים את הפעילות בתל חצור.

משך הפעילות כשעה. הפעילות מוגבלת ל-150 איש.

בנוסף לתוכן הקיים, אנו מוסיפים בתחנות תוכן העוסק בקהל היעד עצמו, לאחר תאום מול קהל היעד.

מעבר לתחנות הקיימות יש עוד תחנות מודולריות רבות לאתר, איתן נתאים עבורכם את הפעילות המדויקת לקהל היעד.

הטאבלטים מוכנים
העיר העליונה
מבט על חצור
מפעל המים